StandHost.com

StandHost.com

News

แจ้งการเพิ่มแบนด์วิธ และ เปลี่ยนเลขไอพีบางระบบ

Published: 2015-08-21

เรียนผู้ใช้บริการ,

ในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2558 ทาง STANDHOST.COM จะมีการขยายเพิ่มความเร็วแบนด์วิธการใช้งานให้มากขึ้น สำหรับบริการโฮสติ้งในบางกลุ่ม
โดยจำเป็นต้องมีการปรับเลขไอพีใหม่ เพื่อให้ได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วย


กลุ่มบริการโฮสติ้งที่มีการเปลี่ยนเลขไอพี มีดังต่อไปนี้
IP Address ก่อนหน้า: IP Address ใหม่27.254.143.22103.58.150.2227.254.143.33103.58.150.3327.254.143.44103.58.150.4427.254.143.56103.58.150.5627.254.143.66103.58.150.6627.254.143.67103.58.150.6727.254.143.68103.58.150.6827.254.143.77103.58.150.77

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ


ทีมงาน STANDHOST.COM


Powered by HostBill