StandHost.com

StandHost.com

News

ประชาสัมพันธ์: แจ้งปรับปรุงอัพเดทระบบ Hosting เพื่อใช้งานได้กับ Auto Installer บนเครื่อง 103.58.150.22, 33, 44, 66, 68, 77

Published: 2017-09-23

เนื่องจากตัวโปรแกรม 1-Click Install (SoftAculous Auto Installer) ที่ใช้สำหรับติดตั้ง WordPress, Joomla และโปรแกรมอื่นๆที่รองรับ
มีการปรับปรุง และมีการจำเป็นต้องอัพเดทซอฟท์แวร์บนระบบโฮสติ้งในบางส่วนเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้

ทาง Standhost จึงต้องมีการอัพเดทซอฟท์แวร์ระบบ เครื่อง Hosting ต่อไปนี้
ในระหว่างคืนวันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 2560 ในเวลาประมาณ 22:00 - 03:00 ของวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2560
103.58.150.22
103.58.150.33
103.58.150.44
103.58.150.66
103.58.150.68
103.58.150.77

อนึ่ง การอัพเดทนี้เป็นการอัพเดทที่สำคัญ เพราะหากไม่กระทำการ
จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถติดตั้ง Wordpress ด้วยระบบ 1-Click หรือ SoftAculous Auto Installer ในการใช้งานเพิ่มเติมได้

ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.ที่นี้
ขอบคุณครับ
ทีมงาน STANDHOST


Powered by HostBill