StandHost Billing System

StandHost Billing System

นโยบายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ
• ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด
• ห้ามผู้ใช้บริการ เผยแพร่สิ่งผิดกฎหมาย สื่อลามกอนาจาร หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อสังคม โดยเด็ดขาด
• ห้ามผู้ใช้บริการ กระทำการใด ๆ เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง E-mail จำนวนมาก, การเผยแพร่โปรแกรมที่ใช้ส่ง E-mail จำนวนมาก, การส่งข้อความจำนวนมากไปยังผู้อื่น, การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม, การข่มขู่ผู้อื่น และ การส่งข้อมูลรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
• ห้ามผู้ใช้บริการ ใช้งานระบบ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต, การเจาะระบบ (Hacking) และการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานโดยปกติของระบบ
• ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้มีการใช้ E-mail ที่เป็นชื่อโดเมนของผู้ใช้บริการเอง ดังนั้น เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ นำบริการในส่วนนี้ ไปเปิดให้ "บุคคลใด ๆ ก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์" มาใช้บริการเป็นอันขาด
• ผู้ใช้บริการจำเป็นต้อง Backup ข้อมูลของท่านเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น เราจะนำข้อมูลที่เรา Backup ล่าสุดขึ้นมาให้เท่านั้น
• ผู้ใช้บริการ จะต้องเก็บข้อมูลรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ เพราะทาง STANDHOST จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ อันเกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
• ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ในการสำรองข้อมูลของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดเหตุที่ทำให้ข้อมูลต้องสูญหายในทุกกรณี ทาง STANDHOST จะรับผิดชอบต่อความเสียหายเท่ากับมูลค่าของของการชำระเงินในงวดสุดท้ายเท่านั้น (การสำรองข้อมูลของเรามีไว้เพื่อป้องกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาเท่านั้น)
• STANDHOST มีสิทธิยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ( ภายหลังจากการเตือนครั้งที่ 2 ) หากทางเราตรวจสอบแล้วว่าท่านได้กระทำผิดตามข้อตกลงที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น โดยเราจะทำการคืนค่าบริการส่วนที่เหลือให้ พร้อมหักค่าจดโดเมนเป็นเงิน 600 บาท
• ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้กระทำความผิดทางกฎหมาย ไม่ว่าจะทางแพ่งหรืออาญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งหากทางเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการที่มีปัญหามาที่ STANDHOST ทาง STANDHOST จำเป็นที่จะต้องมอบข้อมูลทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยจะไม่มีการปิดบังข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น
 
ผู้ใช้บริการ STANDHOST เราถือว่า... คือผู้ที่ได้ทำการอ่าน POLICY ของการให้บริการข้างต้นแล้วก่อนการใช้บริการ

Powered by HostBill