StandHost.com

StandHost.com

Welcome to our Client Portal
Upgrade MySQL เป็น version 8

Published: 2019-10-24

แจ้งเพื่อทราบ ทางเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการ upgrade MySQL จาก version 5.x เป็น 8.0 ภายในช่วง 26 ต.ค. 2562 ถึง 25 พ.ย. 2562 ซึ่งโดยจะใช้วิธีการ upgrade แบบราย account ไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานทั้ง Server *** MySQL 8 ดียังไง *** 1. SQL เพิ่มความสามารถในการจัดการ Window functions, Common Table Expressions, NOWAIT and SKIP LOCKED, Descending Indexes, Grouping, Regular Expressions, Character Set ...

STANDHOST: สำคัญ!!! ประชาสัมพันธ์ เลขบัญชีสำหรับชำระเงิน มีผลทันที

Published: 2017-09-28

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีเกียรติ,เนื่องด้วย STANDHOST.COM ได้ปรับระบบการชำระบัญชีใหม่โดยมีผลเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบัญชีใหม่ ให้ลูกค้าได้ทราบโดยมีรายการดังต่อไปนี้ค่ะชื่อบัญชี เสรีวัฒน์ นาฟูธ.กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ (ออมทรัพย์)เลขที่บัญชี 867-7-11177-8 -------------------------------- เมื่อชำระเงินแล้วสำเร็จแล้ว รบกวนกรุณาแจ้ง ...

แจ้งอัพเดทระบบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย บนเครื่อง 103.58.150.22, 33, 44, 66, 68, 77

Published: 2017-09-24

สืบเนื่องจากการอัพเดทระบบ Hosting เครื่อง 103.58.150.22, 33, 44, 66, 68, 77 เพื่อให้รองรับ Soft Aculous ได้ ตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวก ...Powered by HostBill